096

093
301-46-30
787-93-24

Звіти

Звіт Додаток
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг до Положення про якість телекомунікаційних послуг
за 2015 рік
Подають Термін подання
Оператори телекомунікацій — Національній комісії з питань регулювання зв’язку України до 30 січня після звітного періоду (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗ
Код рядка Респондент: 15.04.2010 № 174
0101 Найменування/Ім’я: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича компанія «Хорс-Телеком»
0102 Місцезнаходження/Місце проживання: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд.17
_______________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
0201 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер фізичної особи — підприємця-платника податків 31325057___________________________________________________
0202 Код території за КОАТУУ 510100000
0203 Код виду економічної діяльності за КВЕД 61.10
0204 Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ 240
0205 Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв’язку за КОДУ *
1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів
Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) Рівень, який був запланований на звітний рік** Досягнутий рівень за звітний рік*** Запланований рівень на поточний рік
А Б 1000 2000 3000 4000 5000
0300 Послуги фіксованого телефонного зв’язку:
0301 Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час % не менше 90 90,5 90,5 90,5
0302 Відсоток справних таксофонів % _ _ _ _
0303 Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік не більше 0,2 0,00 0,00 0,00
0304 Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час % не менше 65 91,5 91,5 91,5
0305 Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік не більше 0,8 0,4 0,4 0,4
0306 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше 1 0,00 0,00 0,00
0307 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування % не більше 1 0,8 0,8 0,8
0308 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування % не більше 1 0,8 0,8 0,8
0400 Послуги рухомого зв’язку:
0401
0402
0403
0404
0500 Послуги з доступу до Інтернет:
0501
0502
0503
05n+1
Продовження додатка
2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості
Код рядка Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) Номер, дата протоколу випробувань Період, протягом якого здійснювались випробування
А 1000 2000 3000 4000
1001
1002
10n+1
* Тільки для підприємств державного сектору.
** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.
*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).
Друковане періодичне видання, в якому оприлюднена інформація про якість послуг (назва, номер, дата) : __________________________________________________________________________
Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг: ______________________________________________________________________
Керівник _________________________________________ Кравчук Д.В.
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Виконавець _________________________________________ Кравчук Д.В.
(підпис) (П.І.Б.)
адреса електронної пошти: dmytrokr@gmail.com
телефон: 505-159, 505-156
факс: 505-159